Η πληρωμή ακυρώθηκε

Η συνδρομή σας για το έντυπο περιοδικό «Αρχαιολογία και Τέχνες» ακυρώθηκε.

Υπενθυμίζουμε ότι η  διακοπή – υπαναχώρηση – ακύρωση  συνδρομής ισχύει μόνον για το μέλλον. Η επιστροφή του αναλογούντος ποσού της συνδρομής θα γίνει εντός μηνός από την ημερομηνία αιτήματος ακύρωσης, εκδιδομένου του σχετικού παραστατικού.

Αρχαιολογία & Τέχνες Α.Ε.Ε., Έβρου 106, 11527 Αθήνα, τηλ: 210 7485445, email: [email protected].

Πίσω