Άρθρα: 0 Δημοσιεύσεις: 0 Blogs: 0 Εμφανίσεις προφίλ: 2044
stamiris
Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
Free Member
Τρέχουσα κατοικία: Greece
Ενδιαφέροντα: Γεμολογία, Ιστορία τέχνης, Αρχαιολογία
Website
Τα αγαπημένα μου
0
Γενικά
Following
EviKapa
Αρχαιολόγος, MS · Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
verumvictoria
Φοιτήτρια Αρχαιολογίας
Follower
EviKapa
Αρχαιολόγος, MS · Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
verumvictoria
Φοιτήτρια Αρχαιολογίας
Ο τοίχος μου
Οι συλλογές μου
1
Γενικά