Άρθρα: 3 Δημοσιεύσεις: 2 Blogs: 0 Εμφανίσεις προφίλ: 2430
Τζούλη Παπασταύρου
Δρ. Αρχιτέκτων
Free Member
Τρέχουσα κατοικία: Greece
Ενδιαφέροντα: Αρχιτεκτονική ιστοριογραφία. Αρχιτεκτονική θεωρία. Αρχιτεκτονική εκπαίδευση (Γαλλία, Ελλάδα) - 19ος - 20ος αιώνας.
Αγαπημένος ποιητής: Οδ. Ελύτης
My Publications

Αναζήτηση των μηχανισμών που οδήγησαν στη μετάβαση των Ιωαννίνων από επαρχία της ύστερης οθωμανικής περιόδου σε ελληνική πόλη. Η παρουσία των νεοκλασικών προτύπων στο γύρισμα του 20ού αιώνα.

Τα αγαπημένα μου
0
General
Following
mandita
Δημόσιος Υπάλληλος
Follower
Ο τοίχος μου
Οι συλλογές μου
3
General