Αρχείο ετικέτας τρισδιάστατα ή ενσωματωμένα σε απολήξεις αγγείων