Αρχείο ετικέτας Στρατιωτική Μουσική Αθηνών (ΑΣΔΥΣ)