Αρχείο ετικέτας Προϊστάμενος της ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων