Αρχείο ετικέτας δωρεά στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα