Αρχείο ετικέτας βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας