Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Φωτογραφίες, Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Τμήμα χρονολογικής ανάπτυξης από τη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου, με φωτογραφίες του πατρικού σπιτιού και των γονιών του, καθώς και του ιδίου με συμμαθητές και φίλους.