Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Φυκιότρυπα ή Κάστρο Μυτιλήνης, Υπηρεσία Φάρων

Το φαρικό μνημείο της Φυκιότρυπας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα φάρων στο βόρειο Αιγαίο και στις ακτές της Μικράς Ασίας, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα, κατασκευασμένο στη διάρκεια της όγδοης δεκαετίας του 19ου αιώνα, για να διευκολύνει την προσέγγιση στο λιμάνι της Μυτιλήνης αλλά και τη ναυσιπλοΐας στο στενό μεταξύ Λέσβου και ακτών Μικράς Ασίας.

Λειτούργησε πρώτη φορά το 1863, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τα φωτιστικά μηχανήματα είναι τοποθετημένα σε σιδηρά στήλη που προβάλει μέσα από το κτήριο.

Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το 1915.

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο.

Το 1970 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης.

Στην δεκαετία του 90 μετατράπηκε σε ηλιακό και λειτουργεί ως επανδρωμένος.