Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Τρωάδες, Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Τρωάδες (μακέτα σκηνικού)

Συγγραφέας: Ευριπίδης

Σκηνογράφος: Χάρης Καυκαρίδης

Σκηνοθέτης: Γιώργος Μουαΐμης

ΘΟΚ 2003 [Αρχείο Χάρη Καυκαρίδη]