Μουσείο Υποδημάτων

Τροχάδια _2, Μουσείο Υποδημάτων

Τροχάδια Σκυριανά με σόλα από ρόδα αυτοκινήτου.