Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Τομή τριήρους, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Τομή κατά το εγκάρσιο που δείχνει τη θέση και διάταξη που έχουν στην τριήρη οι κωπηλάτες θρανίτες (πάνω σειρά), ζυγίτες (μεσαία σειρά) και θαλαμίτες (κάτω σειρά).