Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Τετράδραχμον Αθηνών, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Αργυρόν τετράδραχμον Αθηνών, π. 479 – 450 π. Χ.