Συρία

Ταφικός πύργος στην Παλμύρα

Ταφικός πύργος στην Παλμύρα, στην κεντρική Συρία, γνωστός και ως Πύργος του Ελάχμπελ (περ. 83 μ.Χ).

Οι ταφικοί πύργοι αποτελούν τον εντυπωσιακότερο τύπο πολυτελούς ταφικού μνημείου που μας είναι γνωστός από τις νεκροπόλεις της Παλμύρας. Οι (υπέργειοι) ταφικοί πύργοι, όπως και τα “αδελφάκια” τους, τα υπόγεια ταφικά μνημεία, κατασκευάζονταν από επιφανείς οικογένειες της πόλης με σκοπό να καταστούν τελευταίες κατοικίες των πολυάριθμων μελών τους, που θάβονταν σε κόγχες περιμετρικά των τοίχων στο εσωτερικό τους. Παρά την εμφανή ρωμαϊκή επίδραση στον τρόπο ταφής, τα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού (οι Παλμυρηνοί ήταν ένα κράμα Αμοριτών, Αραμαίων και Αράβων) είναι εμφανή στις γλυπτές απεικονίσεις των επιφανών νεκρών που σώζονται στο εσωτερικό των τάφων.

Ο εικονιζόμενος πύργος δεν υπάρχει πια καθώς καταστράφηκε κατά την κατάληψη της Παλμύρας από το Ισλαμικό Κράτος.