Μουσείο Σχολικής Ζωής

Σχολική αίθουσα, Μουσείο Σχολικής Ζωής

Σχολική αίθουσα.