Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Συλλογή ειδών θαλάσσιας ζωής, Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Άποψη της συλλογής ειδών θαλάσσιας ζωής.