Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Στολές αστροναυτών, Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Στολές αστροναυτών, ενός Σοβιετικού και ενός Αμερικανού.