Ζωγραφική

“Σακτούρα”, Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα

Σακτούρα, δηλαδή ταχύ πλοίο με κουπιά.

Ήταν διαδεδομένο στις ελληνικές θάλασσες χρησιμοποιήθηκε και από τους Άραβες.

Πηγή : “Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα” , Εκδόσεις : Ευρώπη | Κείμενα : Δημήτρης Μιχαλόπουλος – Εικονογράφηση : Αντώνης Μιλάνος