Διάφορα

Πόρτα της οθωμανικής περιόδου

Πόρτα της οθωμανικής περιόδου από τα Γιάννενα, σε παλαιοπωλείο της περιοχής.