Μουσείο Ραδιοφώνου

Πομπός αεροπλάνου, Μουσείο Ραδιοφώνου

Πομπός αεροπλάνου με σπινθήρα του 1918.