Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα "Βασίλειος Παπαντωνίου"

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα “Β. Παπαντωνίου”

Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα “Β. Παπαντωνίου” (ΠΛΙ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα, με έδρα το Ναύπλιο. Ιδρύθηκε το 1974 με σκοπό την έρευνα, τη μελέτη, τη διάσωση και την προβολή του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Η ίδρυση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος στο Ναύπλιο ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής της ιδρύτριας Ιωάννας Παπαντωνίου και συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική και επιστημονική δημιουργία και προσφορά στην περιφέρεια.