Λαογραφικό Μουσείο Τζουμέρκων

Παραδοσιακά αντικείμενα, Λαογραφικό Μουσείο Τζουμέρκων

Αναπαράσταση του χώρου του καθιστικού, όπως έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του μουσείου.