Μουσείο Υποδημάτων

Μπαντβάλι, Μουσείο Υποδημάτων

Το μπαντβάλι ήταν μία πέτσινα λωρίδα (σαν ζώνη παντελονιού) όπου διευκόλυνε τον τεχνίτη να στερεώσει τα ψίδια στο πόδι του ώστε να τα ράψει. Τοποθετούσε το παπούτσι ανάμεσα στα πόδια του και περνούσε από πάνω του το μαντβάλι και στην συνέχεια το στερέωνε στο πέλμα του ποδιού του, και έτσι το παπούτσι είχε σταθερότητα και εκείνος τα ελεύθερα τα χέρια να ράψει γιατί η τεχνική απαιτούσε ράψιμο με δύο βελόνες. Επίσης το χρησιμοποιούσε ώστε να στερεώνει το παπούτσι στο καλαπόδι για να περάσει στην σόλα την σειρά με τις ξυλό-πρόκες.

Η παράδοση λέει, ότι όταν το ανακάλυψαν αυτό έκαναν ευχαριστήρια λειτουργία στην εκκλησία γιατί ως τότε το ράψιμο των ψιδιών ήταν δύσκολο και χρονοβόρο.