Κεραμική

Μελανόμορφος κρατήρας

Μελανόμορφος κρατήρας. Νεκροταφείο Νέας Φιλαδέλφειας. Τέλος 6ου αι. π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.