Μουσείο Υποδημάτων

Λιμές, Μουσείο Υποδημάτων

Λίμες, μεταλλικά εργαλεία με τα οποία ακόνιζαν τις διάφορες φαλτσέτες.

Επειδή και οι φαλτσέτες ήταν πολλές για διαφορετική δουλειά η κάθε μία έτσι και οι λίμες ήταν πολλών ειδών.