Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου

Λαογραφικό μουσείο Αμαρουσίου – Αθμονείς

Το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο (Ι.Λ.Μ.Α.) ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμαρουσίου το 1992 & λειτουργεί από το 1994.

Το Μάρτιο του 2012 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η επωνυμία του επανακαθορίστηκε ως Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου – Αθμονείς.

Σήμερα στεγάζεται στο νέο του κτήριο επί των οδών Πλάτωνος 1 & Βασιλίσσης Όλγας 26, το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να φιλοξενεί μουσειακές συλλογές & πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές της Μουσειολογίας & τις αρχές Συντήρησης Έργων Τέχνης.

Σκοπός του Μουσείου είναι η διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς, η συγκέντρωση, διάσωση, διατήρηση και προβολή του πάσης φύσεως ιστορικού και λαογραφικού υλικού για τη μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των κατοίκων της πόλης του Αμαρουσίου και άλλων περιοχών.

Το Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου διαθέτει πάνω από 1500 εκθέματα στον θεματικά διαμορφωμένο εκθεσιακό του χώρο, καθοδηγώντας τον επισκέπτη σε μία ευχάριστη γνωριμία με την τοπική ιστορία, την παράδοση του τόπου κατά την διάρκεια των διαφόρων εκφάνσεων της ζωής των κατοίκων.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων προέρχεται από δωρεές, ενώ κάποια άλλα έχουν αγοραστεί από παλαιοπωλεία και δημοπρασίες. Χρονολογικά ανήκουν στην περίοδο από το 1850 έως το 1940, υπάρχουν όμως και κάποια εκθέματα προγενέστερα ή μεταγενέστερα αυτής της χρονολογικής περιόδου.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν παραδοσιακές ενδυμασίες με τα εξαρτήματά τους από το Μαρούσι, τη Βόρειο Αττική & τη Βοιωτία γενικότερα (Αυλώνα, Αφίδνες, Σχηματάρι), φορεσιά Αμαλίας, καθώς και ενδυμασίες από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Ήπειρος), όπλα της Επανάστασης του 1821, έπιπλα, χρηστικά αντικείμενα, γεωργικά εργαλεία, αργαλειός, τεκμήρια γεγονότων – έγγραφα, φωτογραφικό υλικό & προσωπικά αντικείμενα του Μαρουσιώτη Ολυμπιονίκη Μαραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη.

Το μουσείο επισκέπτονται καθημερινά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές και ερευνητές για εκπόνηση εργασιών, μεμονωμένοι επισκέπτες, αλλά και λαογραφικές ομάδες από άλλους δήμους. Στους μαθητές γίνεται ξενάγηση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών.

Διεύθυνση: Πλάτωνος 1 & Βασ. Όλγας 26, τ.κ.: 151 24, Μαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 – 6128538 (& fax) / 210 – 6128876

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.maroussi.gr email: [email protected]

Ημέρες & ώρες επισκέψεων : Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00

(Είσοδος ελεύθερη)

Ξεναγήσεις σχολείων πραγματοποιούνται καθημερινά 09:00-14:00 κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του Μουσείου.