Μουσείο Υποδημάτων

Λαμπούδια, Μουσείο Υποδημάτων

Λαμπούδιο ή Λαμπούγιο, είναι το εργαλείο με το οποίο κερώνανε τον πάτο της σόλας, καθώς και το πλαϊνό της σόλας για αισθητικούς κυρίως λόγους.