Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Κύριος χώρος, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Το κυρίως μέρος του Μουσείου από δυτική πλευρά.