Μουσείο Υποδημάτων

Κόκκαλο και σουφλί, Μουσείο Υποδημάτων

Κόκκαλο και σουφλί εργαλεία απαραίτητα στην κατασκευή των γουρουνοτσάρουχων.

Το σουφλί βοηθούσε ώστε να μπει η δερμάτινη λωρίδα γύρω γύρω από την φασκιά ώστε να γίνει το γουρουνοτσάρουχο.

Το κόκκαλο βοηθούσε να μπει η φασκιά στο καλαπόδι.