Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου

Κορωνάτσι, Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου

Κόσμημα Μαρουσιώτικης νυφικής φορεσιάς (1870)

Κορωνάτσι, επιμετώπιο κόσμημα, σκαλιστό με πολύχρωμες πέτρες και φλουριά.

Μπόλια, μακρύ μεταξωτό μαντήλι, εξάρτημα της νυφικής φορεσιάς.