Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κλειδοπίνακο, Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κλειδοπίνακο, Ταξινομικός αριθμός – 789

Βαθύ και πλατύ ξύλινο δοχείο το οποίο σφράγιζε με ξύλινο καπάκι.
Χρησιμοποιούταν από τους χωρικούς και τους κτηνοτρόφους για την μεταφορά φαγητού.
Στο επάνω μέρος φέρει ανάγλυφα γεωμετρικά σχέδια.