Στρατιωτικό Μουσείο Αγώνων Ρεθύμνου

Κειμήλια Συμμάχων, Στρατιωτικό Μουσείο Ρεθύμνου

Προθήκη από την αίθουσα Μάχη της Κρήτης μέσα στην οποία μπορούμε να δούμε κειμήλια Συμμαχικών δυνάμεων.