Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Καταιονιστήρες, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Παλαιοί Φούρνοι και Καταιονιστήρες | ΒΜΦ/Φωτογραφικό αρχείο Γιώργου Μαχαίρα

Το φλεγόμενο κωκ απομακρυνόταν με καροτσάκια από τους Φούρνους. Στη συνέχεια οδηγούνταν στους καταιονιστήρες (ντουζιέρες) όπου καταβρέχονταν, προκειμένου να κρυώσει για να αποθηκευτεί στην αυλή και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη ή αργότερα να τοποθετηθεί σε σακιά προς πώληση.