Μουσεία

Καρυάτις από τα Μικρά Προπύλαια του Ιερού της Δήμητρας και της Κόρης.

Υπό τον Άππιο Κλαύδιο Πούλχρο, 54 BCE. Τα Μικρά Προπύλαια κοσμούσαν δύο Καρυάτιδες, εκ των οποίων η μία εκτίθεται στο Cambridge όπου μεταφέρθηκε το 1812. Αρχαιολογικό μουσείο Ιερού Ελευσίνας.