Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Καλαυρεία

Επίσκεψη στο Ιερό του Ποσειδώνα στην Καλαυρεία του Πόρου, όπου διενεργεί ανασκαφές το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.