Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Κάθισμα Όθωνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Κάθισμα του Όθωνα από τον ατμοδρόμωνα (ατμήλατο πλοίο) Αμαλία.