Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Ιταλική τορπίλη, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

Τμήμα (αεροθάλαμος και ουρά) της ιταλικής τορπίλης, τύπου 053 Whitehead Fiume, που εκτοξεύθηκε την 15η Αυγούστου 1940 μετά την άνανδρη επίθεση από το ιταλικό υποβρύχιο «Delfino» στο ελαφρύ καταδρομικό «Έλλη», προς τα επιβατικά «Έλση» και «Έσπερος» που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Τήνου. Ευτυχώς η απόπειρα αυτή απέτυχε καθώς οι δύο τορπίλες που εκτοξεύθηκαν εναντίον των δύο ατμόπλοιων προσέκρουσαν σε βραχώδες συγκρότημα υφάλων και στον λιμενοβραχίονα, καταστρέφοντας μόνο ένα τμήμα του κρηπιδώματος του λιμανιού.