Μουσείο Τυπογραφίας

Ιστορία των Γραφικών Τεχνών, Μουσείο Τυπογραφίας

Άποψη από την μόνιμη έκθεση του Μουσείου Τυπογραφίας :

Ιστορία της Γραφής και των Γραφικών Τεχνών.

Είναι μια μοναδική έκθεση, φιλοτεχνημένη από τον καλλιτέχνη-τυπογράφο Αντώνη Παπαντωνόπουλο.

Αποτελείται από 40 ταμπλό, που παρουσιάζουν εικαστικές απεικονίσεις, επεξηγηματικά κείμενα, υλικά και εργαλεία κάθε τρόπου γραπτής – και όχι μόνο – επικοινωνίας που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι τις τελευταίες χιλιετηρίδες, από τις βραχογραφίες της προϊστορικής εποχής μέχρι την φωτοστοιχειοθεσία στα τέλη του 20ου αιώνα.