Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Η Αρχαιολογία του Θανάτου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 5: Η Αρχαιολογία του Θανάτου

Πάνω στην ίδια αντίστιξη με την προηγούμενη αίθουσα, σκιαγραφούνται εδώ τα έθιμα και οι δοξασίες που σχετίζονται με το θάνατο μέσα από την ελεύθερη αναπαράσταση διάφορων τρόπων ταφής και κτέρισης στα ορεινά χωριά, το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και τα παράλια της Ηπείρου.

Ιδιαίτερη ενότητα αποτελεί το κτιριακό, φρουριακού τύπου, συγκρότημα που έχει ταυτισθεί με το Νεκρομαντείο στον Αχέροντα και για το οποίο νεότερες έρευνες προτείνουν μια διαφορετική ερμηνεία.