Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Εξωτερική όψη, Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Εξωτερική όψη του Μουσείου Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου.