Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

«Εξωτερική πολιτική», Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Άποψη της αίθουσας «Εξωτερική πολιτική»: Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, Μικρασιατική εκστρατεία, συνθήκες.