Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εγγραφή Ε. Βενιζέλου, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Απόδειξη εγγραφής του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 8 Οκτωβρίου 1881.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 1881 έως το 1886.

 

X