Μουσείο Υποδημάτων

Διμήνια Ροδίτικα, Μουσείο Υποδημάτων

Γυναικεία υποδήματα του 1945 – 1950.