Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Δημιουργία με κοχύλια, Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Εικαστική δημιουργία με κοχύλια.