Μουσείο Ραδιοφώνου

Γραμμόφωνο ρεύματος, Μουσείο Ραδιοφώνου

Ηλεκτρικό γραμμόφωνο PAILLARD Model 320.

Με τη βελτίωση των ηλεκτρικών κινητήρων και την εισαγωγή του ηλεκτρονικού ενισχυτή, το γραμμόφωνο αντικαταστάθηκε σταδιακά από το ηλεκτρικό γραμμόφωνο που πήρε στην καθημερινή γλώσσα το όνομα pickup (=μαζεύω, συλλέγω, πικάπ).

Στο καπάκι του συγκεκριμένου μοντέλου βλέπουμε μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια, το ελατήριο έχει τοποθετηθεί εκεί για να κρατά σταθερούς τους δίσκους κατά τη μεταφορά τους.