Μουσείο Τυπογραφίας

Βιβλία 17ου αι., Μουσείο Τυπογραφίας

Προθήκη με βιβλία του 16ου και 17ου αιώνα, τυπωμένα -τα περισσότερα- στη Βενετία, πρόσφατη δωρεά στο Μουσείο Τυπογραφίας, από τον Χανιώτη Κώστα Τζωρτζάκη, απόγονο παλιάς ενετικής οικογένειας.