Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ανταρτικό Άνω ή Βόρειων Κορεστείων

Καστοριά. Ανταρτικό Άνω ή Βόρειων Κορεστείων

Ερειπωμένη κατοικία με σαχνισιά πριν από την κεντρική πλατεία του οικισμού. Η περιοχή έζησε περισσότερα από 50 χρόνια σε κατάσταση εμφύλιων συγκρούσεων με αποκορύφωμα το 1949. Όλα τα δραματικά πολεμικά και άλλα γεγονότα πέρασαν πάνω από αυτή τη γη της Δυτικής Μακεδονίας.

Σήμερα ο επισκέπτης αντικρίζει ένα χωριό το οποίο ξεκίνησε την ελπιδοφόρα διαδρομή του με την ενσωμάτωσή του στην ελεύθερη ελληνική Μακεδονία το 1912–13 ως κωμόπολη, τουλάχιστον 1.500–2.000 κατοίκων, με ένα γιγαντιαίο τριώροφο σχολείο με περισσότερους από 300 μαθητές και τέσσερις δασκάλους, ενώ στους ναούς του λειτουργούσαν τρεις ιερείς.

Το 1940 έφτασε να έχει 1.345 κατοίκους, το 1951 1.047 και το 2011, ως καθρέφτης της διοικητικής αδιαφορίας–απουσίας, μόνο 84. Σήμερα απόμειναν λιγότεροι από 50. Με αυτά τα στοιχεία φαντάζεται ο αναγνώστης την προοπτική των οικοδομών από ωμόπλινθους.