Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ

Αντίγραφα αγνύθων ιστού

Αντίγραφα αγνύθων ιστού, Κρήτη, πρώϊμη περίοδος του Χαλκού.