Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

Ανθισμένο ποδήλατο, Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου

«Ανθισμένο ποδήλατο».

Εικαστική σύνθεση που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του μουσείου.